Ofertes de feina del projecte INCA REACTIVA 2020-2021

Cartell de les ofertes de feina del projecte Inca Reactiva

L'Ajuntament d'Inca ofereix 77 contractes de feina de 4 mesos dins el marc del projecte Inca Reactiva 2020-21. El termini d'inscripció a aquestes ofertes finalitza divendres dia 13 de novembre. Al Centre de Formació vos atendrem telefònicament per resoldre els vostres dubtes. Telefonau, de 9 a 14 hores, al 971 507 750.

OFERTES DE LA LÍNIA 1, ADREÇADES A JOVES MENORS DE 30 ANYS A L'ATUR

Requisits per a totes les ofertes de la línia 1: 

  • Inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Es prioritzaran les persones procedents de sectors especialment afectats per la crisi econòmica actual i aquelles amb majors dèficits de formació tenint en compte les característiques del lloc de feina.

Tècnic/a de grau superior en dret o ciències jurídiques

Places: 1
Requisits: Grau en Dret o ciències jurídiques de les administracions públiques (o equivalent). Nivell de català: B2.

Inscriu-te a l'oferta

Tècnic/a de grau en edificació

Places: 1
Requisits: Grau en Edificació (o equivalent). Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta

Auxiliar tècnic/a en projectes d'edificació

Places: 1
Requisits: Tècnic/ a Superior en projectes d'edificació (o equivalent). Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta

Auxiliar tècnic/a en promoció de la igualtat de gènere

Places: 1
Requisits: Tècnic/ a Superior promoció de la igualtat de gènere. Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta

Tècnic/a de grau superior en Llengua i literatura catalana

Places: 1
Requisits: Grau en llengua i literatura catalanes (o equivalent).

Inscriu-te a l'oferta

Tècnic/a superior en Història de l'art o equivalent

Places: 2
Requisits: Grau d'història de l'art (o equivalent). Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta

Tècnic/a de grau superior en biologia o ciències ambientals

Places: 1
Requisits: Biologia o ciències ambientals (o equivalent). Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta

Auxiliar tècnic/a en màrketing i comerç

Places: 2
Requisits: Tècnic/ a Superior en màrqueting i publicitat. Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta

Tècnic/a de grau mitjà en administració i gestió d'empreses

Places: 1
Requisits: Administració i gestió d'empreses (o equivalent). Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta

Aux. d'administració per l'àrea d'educació i cultura

Places: 2
Requisits: Tècnic/ a en gestió administrativa o CP nivell 2 fam. prof. Administració i gestió, comerç i màrqueting. Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta

Aux. d'administració - Informadors ambientals

Places: 8
Requisits: Tècnic/ a en gestió administrativa o CP nivell 2 fam. prof. Administració i gestió, comerç i màrqueting. Nivell de català B2.

Inscriu-te a l'oferta


OFERTES DE LA LÍNIA 2, ADREÇADES A PERSONES DESOCUPADES DE 30 ANYS O MÉS, ATURADES DE LLARGA DURADA

Requisit per a totes les ofertes de la línia 2: Inscripció com a desocupat/da en el SOIB al menys dotze dels darrers divuit mesos.

Les prioritats de contractació són les següents:

  • 1r. Les persones majors de 45 anys
  • 2n. Les persones d’entre 30 i 45 anys.

Conserge

Places: 5
Requisits: 6 mesos d'experiència en ocupacions que impliquin atenció al client: informació, venta...

Inscriu-te a l'oferta

Personal de neteja d'edificis

Places: 8
Requisits: 6 mesos d'experiència fent neteges de manera professional

Inscriu-te a l'oferta

Operari/ària de jardineria

Places: 2
Requisits: -

Inscriu-te a l'oferta

Operari/ària de construcció

Places: 8
Requisits: -

Inscriu-te a l'oferta

Operari/ària de pintura

Places: 3
Requisits: -

Inscriu-te a l'oferta


OFERTES DE LA LÍNIA 3, ADREÇADES A PERSONES DESOCUPADES DE 30 ANYS O MÉS, DE CURTA DURADA, AFECTADES DIRECTAMENT PER LA CRISI ECONÒMICA CAUSADA PER LA COVID-19 

Requisit per a totes les ofertes de la línia 3: Inscripció amb una antiguitat mínima de 3 mesos com a persona desocupada al SOIB  o amb una durada d’inscripció inferior en el cas de persones provinents d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

Es prioritzaran les persones que provinguin de sectors especialment afectats per la crisi econòmica actual.

Personal de Suport i Gestió Administrativa del projecte

Places: 1
Requisits: Títol de tècnic superior de la família d'administració i gestió. Nivell B2 de català.

Inscriu-te a l'oferta

Conserge

Places: 4
Requisits: 6 mesos d'experiència en ocupacions que impliquin atenció al client: informació, venta...

Inscriu-te a l'oferta

Auxiliar d'administració

Places: 3
Requisits: FP1 o CFGM, FP2 o CFGS, o CP nivell 2 de la família d'administració i gestió. Nivell B2 de català.

Inscriu-te a l'oferta

Personal de neteja

Places: 5
Requisits: 6 mesos d'experiència en tasques de neteja de manera professional.

Inscriu-te a l'oferta

Oficial/a primera jardineria

Places: 2
Requisits: 6 mesos d'experiència en l'ocupació i categoria professional.

Inscriu-te a l'oferta

Oficial/a primera de construcció

Places: 3
Requisits: 6 mesos d'experiència en l'ocupació i categoria professional.

Inscriu-te a l'oferta

Oficial/a primera de pintura

Places: 2
Requisits: 6 mesos d'experiència en l'ocupació i categoria professional.

Inscriu-te a l'oferta

Agents cívics/ques

Places: 6
Requisits: Graduat escolar, ESO o equivalent.

Inscriu-te a l'oferta

Aux. tècnic/a en educació infantil

Places: 2
Requisits: Títol de tècnic/ a superior en educació infantil. Nivell C1 de català.

Inscriu-te a l'oferta

Operari/ària de suport al CEI Toninaina

Places: 2
Requisits: Monitors/es d'entreteniment, mainaderes de llars o llars d'infants o escoles bressol.

Inscriu-te a l'oferta

El programa SOIB Reactiva 2020, on s’emmarca el projecte de l’Ajuntament d’Inca, està promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d'Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, per fons de l'Estat a través de Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l'Impuls del Turisme Sostenible (ITS).

Podeu consultar totes les ofertes de feina del programa SOIB Reactiva 2020 a la pàgina web del SOIB: